INFORMACIÓ TELÈFONS CONTACTE CORONAVIRUS ASPCAT OMS

  • LaMevaSalut: 900 05 37 25
  • Canal Salut: Enllaç
  • Han habilitat un apartat de coranovirus a l'app de Salut Respon. És un qüestionari molt simple amb respostes "Sí o No" Demanen un número de telèfon per a posar-se en contacte amb la persona que tingui criteris de coronavirus. Un dels objectius de crear aquest apartat es no saturar els números d’emergències 061 i 112.
  • INSS Malgrat no disposar de certificat electrònic, mentre duri l’estat d’alarma, els tràmits es poder fer per via telemàtica.
  • Amb es suport del col.legi de Psicòlegs de Catalunya i la Fundació Galatea s'ha creat un servei de suport psicològic gratuït per a tots els professionals de la salut en situació de patiment emocional, s'hi pot accedir a través del telèfon 93 567 88 56