ATENCIÓ al CIUTADÀ CAP Can Bou

Anterior

Setmana del dilluns 28 de NOVEMBRE al divendres 02 de DESEMBRE

Següent
AVUI
Consulta Dilluns, 28 Novembre Dimarts, 29 Novembre Dimecres, 30 Novembre Dijous, 1 Desembre Divendres, 2 Desembre
LABO S.BURGOS S.BURGOS S.BURGOS S.BURGOS S.BURGOS
MATÍ
OBRE
Taulell A.GARCIA - P.GONZÁLEZ
A.TELLO - D.TEIXIDÓ
V.MENDO - L.ROMERO
ZULIJA
D.TEIXIDÓ - V.MENDO
L.VILÀ - N.HURTADO
J.MARTINEZ - S.ALMUEDO
L.VILÀ - A.GARCIA
N.HURTADO - P.VEGAS
S.VENDRELL - L.ROMERO
A.TELLO LLIBERADA
S.VENDRELL - P.VEGAS
L.VILÀ - N.HURTADO
S.ALMUEDO - D.RODIEL
D.TEIXIDÓ VACUNACIÓ DE 9 A 14H
V.MENDO - A.GARCIA
P.GONZÁLEZ - P.VEGAS
J.MARTINEZ - ZULIJA
S.VENDRELL LLIBERADA
Altres A.PUIG A.PUIG D.RODIEL *
A.PUIG
A.PUIG A.PUIG
M.MADRID CUAP M.GUERRERO CUAP M.MADRID CUAP M.GUERRERO CUAP M.GUERRERO CUAP
TARDA
Taulell L.VILÀ - S.ALMUEDO
S.VENDRELL - N.HURTADO
J.MARTINEZ - P.VEGAS
D.RODIEL VACUNACIÓ DE 15 A 19H
S.VENDRELL - A.GARCIA
P.GONZÁLEZ - P.VEGAS
L.ROMERO - A.TELLO
V.MENDO - D.TEIXIDÓ
P.GONZÁLEZ - ZULIJA
S.ALMUEDO - D.RODIEL DOBLA A CANVI 2/12
J.MARTINEZ VACUNACIÓ DE 15 A 19H
A.TELLO - V.MENDO
P.GONZÁLEZ - J.MARTINEZ
A.GARCIA - L.ROMERO
L.VILÀ - N.VAL
A.TELLO - S.ALMUEDO
D.TEIXIDÓ - N.HURTADO
Altres D.RODIEL * ZULIJA *
M.GUERRERO CUAP M.MADRID CUAP M.GUERRERO CUAP M.MADRID CUAP M.MADRID CUAP
TANCA