ATENCIÓ al CIUTADÀ EAP Can Bou

AVUI

Anterior

Setmana del dilluns 19 al divendres 23 de ABRIL

Següent
AVUI
Consulta Dilluns, 19 Abril Dimarts, 20 Abril Dimecres, 21 Abril Dijous, 22 Abril Divendres, 23 Abril
LABO SBURGOS SBURGOS SBURGOS SBURGOS SBURGOS
MATÍ
OBRE
Taulell JCVELÁZQUEZ - LMORENO
DTEIXIDÓ - VMENDO
JMARTÍNEZ TELETREBALL
PGONZÁLEZ TELETREBALL - MSANS VACUNACIÓ
DRODIEL REFO PCR - CRUIZ SIE
DRODIEL - VMENDO
LVILA - JCVELÁZQUEZ
JMARTÍNEZ TELETREBALL
NVAL TELETREBALL - MSANS VACUNACIÓ
GORKA REFO PCR - CRUIZ SIE
AGARCIA - LMORENO
LVILA - JCVELÁZQUEZ
SVENDRELL TELETREBALL
ATELLO TELETREBALL - MSANS VACUNACIÓ
DRODIEL REFO PCR - CRUIZ SIE
SVENDRELL - DTEIXIDÓ
DRODIEL - JMARTÍNEZ
LVILA TELETREBALL - ARAMOS
NVAL TELETREBALL - MSANS DOBLA VACUNACIÓ
GORKA REFO PCR - CRUIZ SIE
ZULIJA - DRODIEL
PGONZÁLEZ - LMORENO
VMENDO - SVENDRELL TASQUES FINS 12H
ATELLO TELETREBALL - MSANS VACUNACIÓ
GORKA REFO PCR
Altres ZULIJA
PVEGAS GESTORA COVID PVEGAS GESTORA COVID PVEGAS GESTORA COVID PVEGAS GESTORA COVID PVEGAS GESTORA COVID
TARDA
Taulell NVAL - ZULIJA
AGARCIA - GORKA
SVENDRELL - TELETREBALL
LVILA - TELETREBALL
AGARCIA - DTEIXIDÓ
SVENDRELL - LMORENO
ATELLO - TELETREBALL
PGONZÁLEZ - TELETREBALL
DTEIXIDÓ - ARAMOS
GORKA - VMENDO
PGONZÁLEZ - TELETREBALL
NVAL TELETREBALL
AGARCIA - LMORENO
JCVELÁZQUEZ - VMENDO
ATELLO - TELETREBALL
PGONZÁLEZ - TELETREBALL
MSANS VACUNACIÓ
ARAMOS - AGARCIA
JCVELÁZQUEZ - NVAL
LVILA - TELETREBALL
DTEIXIDÓ VACUNACIÓ
Altres ZULIJA JMARTÍNEZ ZULIJA JMARTÍNEZ
TANCA