NOVEMBRE 2022 SESSIONS

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1
2
ALTRES
Taller lactància
12-13:30 Sala Gran
INF ADULTS
Reunió Alba Pasadis INF
Sala gran 14-15h
3
4
INF PED
Sessió grupal revisió 6m
Sala gran 9h30-11h30
7
ALTRES
Grup d' ansietat (INF Salut Mental)
Sala Gran Can Bou - 18:30h - 19:30h
ADULTS + TS (INF ADULTS + MF + TS)
Sesión Psiquiatria
Sala gran 14-15h
GRUP TREBALL
Grup Comunitària
Sala petita de 15h a 16h (E. Aguilar + I. Serra + J.Mora + E.Margarit)
INFANTS (INF PED + PED)
Sessió ABBOTT EVA
Sala petita 14h-15h
8
INF ADULTS
Seson apositos Hartman
14-15h sala gran
9
ALTRES
GAMDOL
Sala Gran de 18h a 20h
ALTRES
Taller lactància
12-13:30 Sala Gran
CASAP
Lliurament avaluació psicosocial CASAP
Sala gran de 14h a 15h
INF ADULTS
Reunió Alba Pasadis INF
Sala gran 14-15h
INF ADULTS
Reunió INF (sense Alba)
sala gran 14-15
10
CASAP
Lliurament avaluació psicosocial CASAP
Sala gran de 14h a 15h
INFANTS (INF PED + PED)
Sessió MSD Agustí
Sala petita de 14h a 14h30
11
ADULTS + TS (INF ADULTS + MF + TS)
sesió sobre evolució de la sexualitat
Sala gran 14-15
INF PED
Sessió grupal revisió 1m
Sala gran 9h30-11h30
14
ALTRES
Grup d' ansietat (INF Salut Mental)
Sala Gran Can Bou - 18:30h - 19:30h
ADULTS + TS (INF ADULTS + MF + TS)
ATDOM
Sala gran 14-15h
15
INF ADULTS
Sesió ECAP
Sala gran 14-15
16
ALTRES
Taller lactància
12-13:30 Sala Gran
ALTRES
Taller de Alimentación Saludable
Sala gran 17:30-19h
17
ALTRES
Comisió de qualitat
sala gran 14-15
18
INF PED
Sessió grupal revisió 6m
Sala gran 9h30-11h30
INFANTS (INF PED + PED)
Reunió CDIAP
Box INFPED 105
21
ALTRES
Grup d' ansietat (INF Salut Mental)
Sala Gran Can Bou - 18:30h - 19:30h
ADULTS + TS (INF ADULTS + MF + TS)
Sesio Psiquiatria
Sala gran 14-15
GRUP TREBALL
Grup Comunitària
Sala petita de 15h a 16h (E. Aguilar + I. Serra + J.Mora + E.Margarit)
22
ADULTS + TS (INF ADULTS + MF + TS)
Diagnòstic del model GID
14-15h Sala gran
GRUP TREBALL
Reunió de Seguiment - Grup Relaxació
Sala Petita de 14:00h a 15:00h
UNITAT ATENCIÓ A L'USUARI
Cartera de servicios CUAP para TCAIS, ADM
Sala gran 14-15
23
ALTRES
GAMDOL
Sala Gran de 18h a 20h
ALTRES
Taller lactància
12-13:30 Sala Gran
INF ADULTS
Reunió Alba Pasadis INF
Sala gran 14-15h
UNITAT ATENCIÓ A L'USUARI
Curs d'exel UAC i TCAI
JGascon Sala gran de 14h a 15h
24
INF ADULTS
SE
INF ADULTS
Sesió fitxa ADO (Laura Sancho)
Sala gran 14-15
25
INF PED
Sessió grupal revisió 1m
Sala gran 9h30-11h30
28
ALTRES
Grup d' ansietat (INF Salut Mental)
Sala Gran Can Bou - 18:30h - 19:30h
ADULTS + TS (INF ADULTS + MF + TS)
ATDOM
Sala gran 14-15h
INFANTS (INF PED + PED)
Sessió ASMA Isabel Casado
Sala petita 14h-15h
29
MEDICINA
Reunió MF
14h a 15h Sala GRAN
30
ALTRES
Taller lactància
12-13:30 Sala Gran
INFANTS + TS (INF PED + PED + TS)
Reunió i coordinació de casos amb CSMIJ
Sala petita 14-15h INFPED, PED + PSICO + INF (del CSMIJ), DINU (Elena Aguilar), RBEC (Esther Margarit)
UNITAT ATENCIÓ A L'USUARI
Proves més freqüents
14-15h Sala Gran
31
32