DESEMBRE 2022 SESSIONS

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1
INF ADULTS
Sesió fitxa ADO (Laura Sancho)
Sala gran 14-15
2
5
6
FESTIU
7
FESTIU
Festiu local
8
FESTIU
9
12
ALTRES
Formació SVB + DEA
De 10 a 14h Sala GRAN Adreçat a Aux Admin, Admin, Suport direcció, TCAI, Treball Social, Tècnics, Altres no assistencials
ALTRES
Formació SVB + DEA
De 15:30 a 19:30h Sala GRAN Adreçat a Aux Admin, Admin, Suport direcció, TCAI, Treball Social, Tècnics, Altres no assistencials
ADULTS (INF ADULTS + MF)
ATDOM
Sala gran 14-15
13
INFERMERIA (INF + INF PED)
FORMACIÓ GESTIÓ EMOCIONAL - SALUT I ESCOLA
Sala Gran de 14:00h a 15:00h
14
ALTRES
GAMDOL
Sala Gran de 18h a 20h
ALTRES
Taller lactància
12-13:30 Sala Gran
CASAP
Reunió equip CASAP
14-15h
15
ALTRES
1º ed. Taller "Comprar millor per menjar millor"
ALTRES
Formació SVB + DEA
De 10 a 14h Sala GRAN Adreçat a Aux Admin, Admin, Suport direcció, TCAI, Treball Social, Tècnics, Altres no assistencials
16
ALTRES
CR CASAP
Sala GRAN de 8h a 14h
19
ALTRES
Taller:”Hàbits saludables per dormir”
Sala Gran Can Bou 18:00h a 19:30h
ALTRES
Formació SVB + DEA
De 15:30 a 19:30h AAVV Can Bou Adreçat a Aux Admin, Admin, Suport direcció, TCAI, Treball Social, Tècnics, Altres no assistencials
ADULTS + TS (INF ADULTS + MF + TS)
Sesio Psiqu
Sala gran 14-15
20
ADULTS + TS (INF ADULTS + MF + TS)
Sessió informativa inici unitat de memòria a Can Bou"
Sala gran 14-15
21
ALTRES
GAMDOL
Sala Gran de 18h a 20h
ALTRES
Taller lactància
12-13:30 Sala Gran
ALTRES
Formació SVB + DEA
De 10 a 14h Sala GRAN Adreçat a Aux Admin, Admin, Suport direcció, TCAI, Treball Social, Tècnics, Altres no assistencials
22
INF ADULTS
Sessió ECAP (Montse Tapia)
Sala gran 14-15
23
26
FESTIU
27
28
ALTRES
Taller lactància
12-13:30 Sala Gran
29
30