JUNY 2021 SESSIONS

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1
2
3
4
INF ADULTS
Exploració aparell ORL (Grup 1) (De 12h a 14h)
7
ADULTS (INF ADULTS + MF)
Interconsulta SM
8
9
10
11
ADULTS (INF ADULTS + MF)
Valoració i seguiment pacient amb IC (Grup 2) (de 12h a 14h)
14
15
16
17
18
21
ADULTS (INF ADULTS + MF)
Interconsulta SM
22
23
24
25
28
29
30