MAIG 2021 SESSIONS

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
3
4
INF ADULTS
Exploració respiratòria i abdominal (Grup 1)
5
6
INF ADULTS
Exploració respiratòria i abdominal (Grup 1)
7
INF ADULTS
Exploració aparell ORL (Grup 1) (De 12h a 14h)
10
11
ADULTS (INF ADULTS + MF)
Protocol d’emergències al box (Grup 1)
12
INF ADULTS
Interpretació EKG
13
14
INF ADULTS
Exploració aparell ORL (Grup 2) (De 12h a 14h)
17
18
INF ADULTS
Exploració respiratòria i abdominal (Grup 2)
19
ADULTS (INF ADULTS + MF)
Protocol d’emergències al box (Grup 2)
20
INF ADULTS
Exploració respiratòria i abdominal (Grup 2)
21
ADULTS (INF ADULTS + MF)
Valoració i seguiment pacient amb IC (Grup 2) (de 12h a 14h)
24
25
INF ADULTS
Dermatologia básica (Grup 1)
26
ADULTS (INF ADULTS + MF)
Protocol d’emergències al box (Grup 3)
27
INF ADULTS
Dermatologia básica (Grup 2)
28
ADULTS (INF ADULTS + MF)
Valoració i seguiment pacient amb IC (Grup 1) (de 12h a 14h)
31